Software aanschaffen

From ICT science
Jump to navigation Jump to search
English version

Software met facultaire licentie

ICT-Bèta heeft voor een aantal pakketten al softwarelicenties in huis. U kunt deze distributies downloaden en installeren.

Software met universitaire licentie

De universiteit heeft via Surfdiensten voor een aantal softwarepakketten een licentieovereenkomst afgesloten. Deze software kan tegen vaak sterk gereduceerde prijs worden aangeschaft. Let wel op dat de licentievoorwaarden per product sterk kunnen verschillen.

Bent u op zoek naar een bepaald softwarepakket, neem dan contact op met ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk.

Software voor privé-gebruik

Voor privé-aanschaf van software kunt u terecht op Surfspot, waar soms behoorlijke kortingen gelden. Kies hier eerst als instelling 'Universiteit Utrecht' en gebruik vervolgens uw Solis-id om in te loggen.

Let wel op de licentievoorwaarden. In een aantal gevallen is het gebruik van de software verbonden aan uw aanstelling bij de UU, en vervalt de licentie dus als uw aanstelling is afgelopen. Soms gelden er voor studenten andere voorwaarden dan voor medewerkers.