ICT & Onderwijs

From ICT science
Jump to navigation Jump to search

Versterk je onderwijs met IT!

Science Educate-it biedt docenten de kans om hun onderwijs met IT te versterken en aan te passen aan de lerende van de toekomst. Science Educate-it gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken: Blended Learning. Dit maakt het mogelijk om:

  • leren flexibeler vorm te geven
  • meer tijd te besteden aan actieve werkvormen tijdens contactmomenten
  • meer en betere (peer)feedback te organiseren.

Lees meer actuele informatie op de website: https://educate-it-beta.sites.uu.nl/

Kijk op deze wiki ook op de overzichtspagina met ICT-onderwerpen.
Op het UU-intranet is een overzichtspagina voor decenten Bètawetenschappen.