E-lectures

From ICT science
(Redirected from Lecturenet)
Jump to navigation Jump to search

Via de universitaire dienst Lecturenet (www.lecturenet.nl) kunnen geheel verzorgd opnames van college(series) gemaakt en beschikbaar gesteld. worden.

E-lectures

E-lectures is een overkoepelend begrip voor kennisclips, weblectures en andere (video)opnames waarin kennis overgedragen wordt. Educate-it zet in op kennisclips die verrijkt zijn met een opdracht, omdat deze het beste aansluiten bij het blended learningconcept.

Een weblecture is een video- en geluidsopname van een hoorcollege. Kennisclips zijn korte videopresentaties over bij voorkeur één onderwerp en kunnen goed ingezet worden bij Flipping the Classroom.

Leer meer informatie over e-lectures:

Contactpersoon faculteit

Jasper van Winden

Andere ervaringen binnen de faculteit

Binnen het departement Biologie is veel ervaring met het maken van slidecasts. Hierbij worden audio-opnamen van de colleges gemaakt en deze worden samen met de slides van het college beschikbaar gesteld (contactpersoon: Elly Langewis).

Lijst met opnames gemaakt binnen Bètawetenschappen

Alle opnames voor Bèta door Lecturenet

Zie ook