Software

From ICT science
(Redirected from Licenses)
Jump to navigation Jump to search

Nederlands

In het algemeen is het niet toegestaan (en niet verstandig) om software zelf te downloaden en te installeren. Software wordt beschikbaar gemaakt via ITS.

Op Windows-machines kunt u een groot aantal software-pakketten installeren via de applicatie Software Center.
Veel applicaties zijn ook beschikbaar via SolisWorkspace (zie ook de bijbehorende FAQ).

Specialistische software, waarop licenties van kracht zijn, wordt alleen beschikbaar gesteld aan ICT-contactpersonen binnen onderzoeksgroepen.

Kijk voor uitgebreide informatie op de intranetpagina Software op je werkplek, onderwijszalen en thuis.

Voor vragen over software of installatierechten (admin by request) kunt u contact opnemen via de ITS-Selfservicedesk.

English

In general it is not allowed (and not wise) to download and install software. Software is made available through ITS.

On Windows machines you can use the Software Center application to install many software packages.
Many applications are also available in SolisWorkspace (see the FAQ).

Software under licence will be made available only to ICT contacts within the research groups.

For detailed information visit the intranet page Software at work, teaching rooms and home.

To request software or installation privileges (admin by request), please contact the ITS Selfservicedesk.