News:Servicenews

From ICT science
Revision as of 13:48, 29 April 2021 by Holle104 (talk | contribs) (→‎Eerdere meldingen / Previous reports)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Actueel / Current

UU

See the ITS Dashboard for an overview

Bèta

2023-12-06

Eerdere meldingen / Previous reports

Date Melding / Report
april 2021 cs.uu.nl ntp-servers will be phased out by may 1 2021, most systems should automatically resolve to ntp.uu.nl or ntp2.uu.nl. If not, change your ntpd-settings accordingly
2019-01-18 There were problems with publishing content on the IIS webservers (web.science.uu.nl), access is restored.
2014-04-24 Onderhoud Beta Servers 18:00 - 23:00.
Maintenance Science Servers 18:00 - 23:00.
2013-06-03 De problemen met het publiceren naar de nieuwe webservers zijn opgelost. Mocht u toch nog problemen ondervinden, neem dan contact op met Roelof Ruules.
The publishing problems on the new web servers have been solved. If you still have problems, please contact Roelof Ruules.
2012-02-22 De problemen met de Solis-ugids, die sinds 6 februari 2012 optraden, zijn verholpen. Individuele gebruikers en beheerders kunnen weer gebruik maken van alle functionaliteiten.
2011-06-01 Helaas komt het regelmatig voor dat uitgaande mailservers van de UU op 'black-lists' worden geregistreerd. Dit heeft tot gevolg dat mailservers van andere andere organisaties, op grond van deze lijsten, geen mail van de UU accepteren.

Tot op heden is hier geen structurele oplossing voor. ICT-servicecentrum en CAP Gemini werken hieraan.