Outlook (NL)

From ICT science
Revision as of 11:58, 15 February 2017 by Ruule101 (talk | contribs) (→‎Spam filteren met Outlook)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
English version

Als u gebruik maakt van Windows als besturingssysteem, dan is Outlook het voor de hand liggende programma om uw e-mail, agenda en contacten te beheren. Outlook sluit goed aan op de Exchange-mailomgeving die door de Universiteit Utrecht wordt gebruikt, ook wel aangeduid als Solis-mail.

ITS Handleidingen

Er zijn ook verscheidene handleidingen over Outlook en mail op de ITS handleidingensite.

Outlook gebruiken buiten uw werkplek

Binnen het Soliscom-netwerk van de Universiteit Utrecht kunt u uw Outlook altijd 'rechtstreeks' laten communiceren met de Exchange-omgeving. Komt u echter 'van buiten', bijvoorbeeld van thuis of via een laptop, dan moet u een aantal extra instellingen maken om Outlook goed te laten werken.

Meerdere mailboxen beheren met Outlook

Als u daartoe gemachtigd bent, kunt u meerdere mailboxen in Outlook beheren. U kunt dan tegelijkertijd deze mailboxen zien, en namens de verschillende adressen e-mail versturen. U hebt in het algemeen ook toegang tot de agenda en contacten van zo'n mailbox.

Spam filteren met Outlook

Een groot deel van de spam die naar Universitaire adressen wordt verstuurd, wordt al uitgefilterd voordat hij de geadresseerde heeft kunnen bereiken. Een gering deel wordt wel aangemerkt als spam, maar toch doorgestuurd met de tekst '[***SPAM***]' toegevoegd aan het onderwerp van de mail. U kunt deze berichten eenvoudig van uw reguliere mail scheiden.

Alternatieven voor Outlook

Als u geen gebruikt wilt maken van Outlook, of als u op een ander besturingssysteem werkt dan Windows, zijn er alternatieven om toch zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de Exchange-omgeving van de UU.

U kunt Solismail ook benaderen via een web-interface.

U kunt gebruik maken van andere mailprogramma's, maar alleen als zo'n programma via het IMAPS-protocol kan werken. Populaire mailprogramma's die daaraan voldoen zijn Thunderbird en Eudora.

Het adresbestand dat Outlook-gebruikers via het adresboek zien, is via LDAP ook beschikbaar voor andere mailprogramma's.