Software server

From ICT science
Jump to navigation Jump to search

Nederlands

De intercon server is niet meer beschikbaar om software te downloaden. Software wordt beschikbaar gemaakt via ITS. Specialistische software, waarop licenties van kracht zijn, wordt alleen beschikbaar gesteld aan ICT-contactpersonen binnen onderzoeksgroepen. Neem voor vragen contact op via de ITS-Selfservicedesk.

English

The intercon server is no longer available for downloading software. Software is made available through ITS. Software under licence will be made available only to ICT contacts within the research groups. For questions, please contact us via the ITS Selfservicedesk.