New pages

Jump to navigation Jump to search
New pages
Hide registered users | Hide bots | Hide redirects
  • 15:40, 29 November 2022Migratie werkplek wiskunde (hist | edit) ‎[688 bytes]Holle104 (talk | contribs) (Created page with "=Migratie werkplek wiskunde= ==Datamigratie (voorbereiding)== Lokale data (bestanden, niet applicaties) op je iMac of Windows systeem hebt staan, kunnen worden verplaatst naar Onedrive (UU persoonlijke netwerkopslag van 1TB). Daarvoor moet je Onedrive activeren op je Mac of Windows systeem. In gevel van een solisMac of solisWindows systeem is dit standaard al beschikbaar. Zoniet dan: * [https://manuals.uu.nl/nl/manual/onedrive-for-business-op-mac/ igv Mac] * [https://ma...")