E-lectures

From ICT science
(Redirected from Weblectures (NL))
Jump to navigation Jump to search

Via de universitaire dienst Lecturenet (www.lecturenet.nl) kunnen geheel verzorgd opnames van college(series) gemaakt en beschikbaar gesteld. worden.

E-lectures

E-lectures is een overkoepelend begrip voor kennisclips, weblectures en andere (video)opnames waarin kennis overgedragen wordt. Educate-it zet in op kennisclips die verrijkt zijn met een opdracht, omdat deze het beste aansluiten bij het blended learningconcept.

Een weblecture is een video- en geluidsopname van een hoorcollege. Kennisclips zijn korte videopresentaties over bij voorkeur één onderwerp en kunnen goed ingezet worden bij Flipping the Classroom.

Leer meer informatie over e-lectures:

Contactpersoon faculteit

Jasper van Winden

Andere ervaringen binnen de faculteit

Binnen het departement Biologie is veel ervaring met het maken van slidecasts. Hierbij worden audio-opnamen van de colleges gemaakt en deze worden samen met de slides van het college beschikbaar gesteld (contactpersoon: Elly Langewis).

Lijst met opnames gemaakt binnen Bètawetenschappen

Alle opnames voor Bèta door Lecturenet

Zie ook