Corporate identity

From ICT science
Revision as of 14:38, 12 February 2024 by Ruule101 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kijk op de intranetpagina voor huisstijlbeleid en -richtlijnen.

Voor huisstijl-software zoals logo's, Office-sjablonen etc. kunt u terecht op de UU huisstijl-site.

See the intranet page on policy and guideline for visual identity.

For corporate identity software such as Office templates, please visit the corporate identity web site (in Dutch).