Gastaccount

From ICT science
(Redirected from Gastenaccount)
Jump to navigation Jump to search
English version

Het is mogelijk een gastaccount aan te vragen voor medewerkers die voor kortere tijd (hooguit enige weken) als gast in uw onderdeel verblijven. Gastaccounts bieden toegang tot universitaire faciliteiten, maar er kunnen ook beperkingen zijn.

Beschikbare faciliteiten

Een gastaccount biedt in ieder geval de volgende faciliteiten:

  • Inloggen op werkplekken binnen het UU Soliscom-domein (zowel medewerkers- als studentenplekken)
  • Gebruik van serverfaciliteiten van Bètawetenschappen zoals opslag.

Aanvragen van gastaccounts

Voor vier weken of meer

Gastaccounts voor een verblijf van vier weken of meer kunnen worden aangevraagd door middel van een gastvrijheidsovereenkomst (Word); download het formulier en stuur dit ingevuld naar HR (P&O).

Voor minder dan vier weken

Gastaccounts voor een verblijf van minder dan vier weken kunnen worden aangevraagd door medewerkers via de ITS-Selfservicedesk. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval:

  • Naam van de gast voor wie het gastaccount is bedoeld.
  • De duur van het gastaccount (begin- en einddatum).
  • Wie verantwoordelijk is voor de betreffende gast.

Houd er rekening dat de verwerking van een aanvraag enige tijd kan duren!

Beperkingen

Een gastaccount dat is aangevraagd via de gastvrijheidsovereenkomst is gelijkwaardig aan een Solis-account. Voor de 'korte' accounts gelden echter beperkingen:

  • Er is geen mailadres/mailbox. Er is dus ook geen toegang tot Outlook agenda's en publieke folders.
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van het universitaire Wifi-netwerk (laptops kunnen wel worden 'ingeprikt').
  • Er is geen mogelijkheid om de universitaire VPN te gebruiken.
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de universitaire MultiFunctionals. Zie ook: Printvouchers.