IPad

From ICT science
(Redirected from IPadRoadmap)
Jump to navigation Jump to search

Het iPad-project van de faculteit Bètawetenschappen is stopgezet. Oude iPads kunnen worden ingeleverd bij het Servicepoint. Voor informatie over mobiel werken: zie de UU intranetpagina over mobiel werken.

The iPad project at the Fqaculty of Science has been discontinued. Old iPads can be handed in at the Servicepoint. For information on working mobile: visit the UU intranet page on mobile working.