P-naar-O-schijf

From ICT science
Revision as of 15:36, 19 January 2018 by Holle104 (talk | contribs) (→‎Wat er is verandert:)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Van P: naar O:

Al jaren biedt Bèta aan Windows gebruikers de mogelijkheid om gedeelde "project" opslag te gebruiken. De Windows dienst daarvan stond bekend als de P-schijf en wass beschikbaar als P:\ en op \\storage.science.uu.nl\project en ook via de intercon waren de bestanden ontsloten.

Deze opslag wordt nu via de al langer bestaande UU O: schijf aangeboden. De data op P: is verplaatst naar de centraal aangeboden O: schijf van de UU. De functionaliteit van beide systemen is in grote lijnen gelijk en de manier waarop je het kunt gebruiken dus ook.

Wat er is veranderd:

 • P: wordt O:
 • In tegenstelling tot de indeling van de P: schijf is de O: schijf onderverdeeld in departementen en instituten. De structuur is dus anders. Als je mappen van meerdere departementen of instituten gebruikt, staan deze nu niet meer direct naast elkaar maar in subfolders. Dat ziet er dan als volgt uit:
O:\BETA\Folders
O:\BETA\Diensten\Folders (BB, CenV, FenC, HenA, ICT, Inkoop, OSZ)
O:\BETA\Departement\Folders (BIO, CHEM, etc.)
O:\BETA\Instituut\Onderzoeksgroep\Folders (Bijvoet, Debye, FI, ITP, UIPS, MI etc.)
 • Alle relevante data is verhuisd en de opslag op de P-schijf is opgeheven. Heeft u nog een koppeling ernaar dan kan deze worden verwijderd.

In het bijzonder:

 • Oude snelkoppelingen werken niet meer. Deze moeten worden vervangen of aangepast.
 • Oude koppelingen via "Eerder gebruikte documenten" zullen ook niet meer werken.
 • Gebruik van de P:\_TEMP folder is vervallen. Men kan gebruik maken van O:\Public\Temp
 • Ook de publieke mappen op P: zoals P:\_INTERCON en P:\_PUBLIC zijn vervallen.

Sommige software die vroeger via P:\_INTERCON werd aangeboden zal nog via de ICT contactpersonen van groepen en diensten beschikbaar zijn. De folder is:

 \\projects.science.uu.nl\_Software

In tegenstelling tot de _INTERCON folder, hebben alleen ICT-contactpersonen leesrechten op deze folder op de projects server. Zij kunnen dan waar nodig software binnen hun groep verder distribueren. Verzoeken om extra software te plaatsen gaan uitsluitend via de service-desk (t.a.v. ICT Bèta). Hou rekening met evt. licenties. Deze zullen op zijn minst facultair moeten zijn.

De relevante data van P: is eind 2015 en begin 2016 naar O: verplaatst. Met betrokken gebruikers en/of eigenaars van de mappen is hierover gecommuniceerd.

De rechten op de departements, instituuts en speciale mappen worden nu door een of meer van de gebruikers zelf beheerd. Voor een deel gebeurde dit voor P: via het door Beta aangeboden BSSP systeem. Voor de UU data zal dit gaan gebeuren middels het ITS systeem: QDS. De QDS beheeerders kunnen met QDS zowel leesrechten (read) als schrijfrechten (change) instellen.

Hoe?

 • op een standaard werkstation is de O-schijf al voor je geïnstalleerd
 • op een Windows systeem aan het vaste UU netwerk in de Uithof kan de O schijf gevonden worden op \\soliscom.uu.nl\uu\data
 • op overige systemen en op persoonlijke apparaten kun je O zelf toevoegen middels het adres:https://webdav.uu.nl/data je ziet automatisch alle folders waar je toegang toe hebt. VPN is niet meer nodig, je kunt er dus ook buiten de Uithof terecht. Zie ook: https://intranet.uu.nl/o-schijf-gemeenschappelijke-opslagruimte

Vragen en antwoorden

 • V. Vervalt projects.science.uu.nl ook?
  A. Nee deze Linux project ruimte blijft gewoon in gebruik.
 • V. Wanneer wordt er gemigreerd?
  A. Dat is helaas nog niet bekend. Het overleg met ITS over de structuur en beheer van de folders duurt aanzienlijk langer dan voorzien.
 • V. Hoe kom ik nu aan software?
  A. Software voor op uw eigen standaard UU PC en voor uw Bèta-special werkstation vraagt u gewoon aan via de UU servicedesk. Voor zogenaamde "specials" is er een beperkt aanbod beschikbaar via de ICT-contactpersonen. Het gaat dan om UU en Bèta brede licenties voor software.
 • V. Ik zie mijn data niet op O:
  A. Denk er aan dat de indeling in departementen, instituten en diensten anders is dan op P:. Ook zijn sommige namen aangepast aan de huidige standaard gehanteerde namen en/of afkortingen. Informeer bij de contactpersoon voor deze migratie van de groep/dienst/afdeling.
 • V. Ik zie mijn data ook niet op de veronderstelde nieuwe locatie.
  A. Kunt u het echt niet vinden en de contactpersoon voor de migratie ook niet, maak dan een melding aan bij de UU servicedesk. Geef graag duidelijk aan om welke mappen het gaat en/of wat de locatie op P: was.

Contactpersoon

Hans Maree (J.Maree at uu.nl)