Printeronderhoud

From ICT science
Revision as of 17:35, 1 February 2017 by Ruule101 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Multifunctionals

Voor storingen en onderhoud aan de Xerox Multifunctional printers kunt een melding doen via het meldpunt van Facility Management en Huisvesting.

Niet-centraal beheerde printers

De faculteit Bètawetenschappen heeft afspraken met het bedrijf PMR Printservice voor reparatie en onderhoud aan printers. ICT-Bèta kan hier maar een zeer beperkte rol in spelen.

U kunt reparaties aanvragen via het SAP SRM Inkoopportaal. Vermeld daarbij merk/type printer, locatie en geef een duidelijke klachtomschrijving. In het algemeen komt er binnen 72 uur een monteur langs.

De monteur laat een servicerapport achter na uitvoering van de werkzaamheden. U wordt vriendelijk verzocht dit servicerapport door te sturen naar de afdeling Inkoop, zodat zij er van op de hoogte zijn dat de monteur langs is geweest.