SSH gebruiken onder Windows

From ICT science
(Redirected from PuTTY installeren)
Jump to navigation Jump to search
English version

Voor toegang tot een unix/linux-server kunt u het best gebruik maken van SSH (secure shell). Bij SSH wordt de data versleuteld zodat 'afluisteren' niet mogelijk is. Veel servers zijn bovendien alleen te bereiken via zo'n veilige verbinding, en niet meer via het onbeveiligde "telnet".

Een goede SSH-client voor Windows is PuTTY. U kunt PuTTY installeren vanuit het Software Center op UU Windows PC's. Of, als u admin-rechten heeft kunt u de PuTTy-distributie downloaden (kies het bestand putty-xxxx-installer.exe voor een volledige installatie) en installeer de software.

Basisgebruik PuTTY

SSH maakt gebruik van zogenaamde public en private keys voor authorisatie en authenticatie, maar het kan ook zonder keys worden gebruikt. Start PuTTY, vul de gewenste hostnaam in, selecteer als protocol SSH en activeer de verbinding met Open. Er wordt nu gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord, waarna de versleutelde verbinding wordt gemaakt.

PuTTY heeft een handleiding die toegankelijk is vanuit het instellingen-scherm, of via Programs > PuTTY > PuTTY Manual. Op de site van PuTTY vindt u online documentatie.

  • U kunt de eigenschappen van een verbinding, zoals hostname, username, schermkleuren etc., per sessie opslaan. Gebruik daarvoor de knop Save in het sessie-scherm.
  • U kunt PuTTY ook direct opstarten met een opgeslagen sessie. Maak daarvoor eerst een snelkoppeling naar het programma putty.exe. Pas vervolgens de eigenschappen van deze snelkoppeling aan, door in het veld Target als parameter @<sessienaam> mee te geven.

Public/private keys

Met PuTTYGen kunt u een private/public keypair maken. Het gebruik van keys heeft o.a. als voordeel dat het unix/linux-wachtwoord niet hoeft te gebruiken, maar alleen het wachtwoord van de key. Zie hiervoor de handleiding van PuTTY, en de ssh manpage op de linux/unix-server. Gebruik bij voorkeur het SSH2-protocol met een RSA key. Van dit keypair bewaart u de private key op een veilige locatie (uw werkstation of de werkplek thuis, maar niet in uw home-directory op een server !). De public key plaatst u in de home-directory van het account dat toegang geeft tot een server.

PuTTY en X-Windows

Met PuTTY kunt u X-Window gebruiken, mits er een X-server zoals Exceed of XMing [ https://sourceforge.net/projects/xming/] actief is op de PC. Daarnaast moet u X11 forwarding bij de PuTTY-configuratie activeren, via SSH > Tunnels > Enable X11 forwarding.

Zie ook...