Solis-id

From ICT science
Revision as of 15:22, 1 February 2017 by Ruule101 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Nederlands

Het Solis-id, en het bijbehorende Solis-wachtwoord, wordt gebruikt om toegang te krijgen tot universitaire en landelijke diensten. Binnen de UU wordt het Solis-id bijvoorbeeld gebruikt voor het intranet en het studievolgsysteem Osiris. Met uw Solis-id heeft u ook toegang tot de landelijke dienst Surfspot.

Zie ook

English

The Solis-id, and the Solis-password going with it, is used to gain access to University services and several conutry-wide academic services. For instance, within UU it is used to access the UU intranet and the student information system Osiris. Your Solis-id also gives access to some services outside UU, e.g. Surfspot.

See also