Printeronderhoud

From ICT science
(Redirected from Storing aan printer)
Jump to navigation Jump to search

Multifunctionals

Voor storingen en onderhoud aan de Xerox Multifunctional printers kunt een melding doen via het meldpunt van Facility Management en Huisvesting.

Niet-centraal beheerde printers

De faculteit Bètawetenschappen heeft afspraken met het bedrijf PMR Printservice voor reparatie en onderhoud aan printers. ICT-Bèta kan hier maar een zeer beperkte rol in spelen.

U kunt reparaties aanvragen via het SAP SRM Inkoopportaal. Vermeld daarbij merk/type printer, locatie en geef een duidelijke klachtomschrijving. In het algemeen komt er binnen 72 uur een monteur langs.

De monteur laat een servicerapport achter na uitvoering van de werkzaamheden. U wordt vriendelijk verzocht dit servicerapport door te sturen naar de afdeling Inkoop, zodat zij er van op de hoogte zijn dat de monteur langs is geweest.