VPN

From ICT science
Revision as of 16:33, 13 February 2024 by Ruule101 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nederlands

Solis-VPN biedt medewerkers van de Universiteit Utrecht de mogelijkheid om vanaf een externe locatie, bijvoorbeeld vanaf de thuiswerkplek, toegang te krijgen tot afgeschermde diensten binnen Solis-net, het computernetwerk van de Universiteit Utrecht. Met behulp van Solis-VPN is het mogelijk om thuis of onderweg over (een deel van) dezelfde faciliteiten te beschikken als op de vaste werkplek binnen de universiteit.

English

With Solis-VPN, UU staff can access services within the Solis-network that are screened from regular internet access. With Solis-VPN, you can have (most of) the same facilities from your home or even abroad, as you would from a machine within the University buildings.

Solis-VPN en Anyconnect

Office en Windows Key Management Services (KMS) Licenties via VPN

De Campus licenties zijn niet geldig voor thuisgebruik en kunnen daarom niet met VPN via de UU licentie server gebruikt worden. Voor thuisgebruik moet een eigen Microsoft Licentie worden aangeschaft (zeer goedkoop via Surfspot). Als het gaat om Microsoft KMS licenties op een werklaptop, dan moet de laptop regelmatig op de campus worden aangesloten om de licenties te verlengen.


Directe toegang tot tijdschriften en artikelen via VPN

U heeft via Solis-VPN geen directe toegang meer tot diverse tijdschriften waarvoor de UU via de Universiteitsbibliotheek een abonnement heeft. Deze toegang krijgt u wel via de homepage van de bibliotheek. Wanneer u zoekt naar een artikel wordt u gevraagd in te loggen met uw Solis-id. Het is ook mogelijk om rechtstreeks in te loggen op de Full Text van de UB via https://login.proxy.library.uu.nl Medewerkers die thuiswerken dienen daarom gebruik te maken van de faciliteiten die de bibliotheek daarvoor ter beschikking stelt. De vorm waarin deze dienstverlening wordt aangeboden is de verantwoordelijkheid van de bibliotheek.


Toegang tot bronnen buiten de universiteit

De manier waarop deze nieuwe VPN client werkt betekent dat netwerkverkeer naar systemen buiten de universiteit NIET via de VPN server verloopt. Dit heeft zijn voordelen: verbindingen met niet UU systemen die normaal al werken blijven dat ook doen. Het heeft ook zijn nadelen: verbindingen met buiten de UU gelegen systemen die afhankelijk zijn van een herkenbaar UU ip-nummer werken ook MET VPN niet. In dat soort gevallen moet men werken vanaf de campus, of op een ander manier toegang zoeken.


Zie verder ook:


Solis-VPN and Anyconnect

Office and Windows Key Management Services (KMS) Licenses while using VPN

These Microsoft Campus licences the University uses are not valid for home usage. Therefor they cannot be renewed through SolisVPN. the UU license server cannot be reached. This is by design. For home usage a personal Microsoft Licence should be acquired (very cheap through Surfspot). If you use Microsoft KMS licenses on a university laptop, then said laptop should regularly be connected to the campus network to renew it's licenses.


Direct access to magazines and articles using VPN

Through Solis-VPN you no longer have direct access to numerous magazines and articles that the University subscribes to through the UU Library. Access is possible through the library homepage. When searching for an article you need to login with your Solis-id. You may also log in on the Full Text library service at https://login.proxy.library.uu.nl Staff working at home needs to use these facilities offered by the library. The form wherein this service is offered is decided by the library and is their responsibility.


Access to sources outside the university

The way this new VPN Client works is such that network traffic to systems outside the university does NOT use the VPN server. This has its advantages: connections to NON UU systems that normally works fine, remain to do so. It has disadvantages too: connections to NON UU systems that depend on a recognisable UU IP-number now DO NOT work while using VPN. In such cases one should work at the campus, or find a different way to access these resources.


See also:

With AnyConnect (also OSX)

Download Cisco VPN client at https://vpn.uu.nl/

download - install - find Cisco folder - open App - connect

Settings:

server: vpn.uu.nl
Solis username(short) - passwd
UU 2 factor authentication

AnyConnect detailed manuals via the manual site on the UU manuals site https://manuals.uu.nl/en/a-z

Troubleshooting

Some Betaservers may still be unavailable at introduction due to differences in security setup. Please report any problems through TopDesk

OSX security settings troubleshooting

Error message "vpn.pkg is damaged and can't be opened. To allow the install to proceed, go to System Preferences->Personal->Security & Privacy. Launch the Secuity and Privacy applet. Cick on the General tab to highlight it. Click on the lock icon to allow changes. Under the heading "Allow applications downloaded from:" click on the Anywhere radio button. Now double click on the vpn.pkg install package.