Webmail

From ICT science
Revision as of 12:01, 8 March 2017 by Ruule101 (talk | contribs) (→‎Algemeen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
English version

Via webmail is alle functionaliteit van Solis-mail beschikbaar en heeft u alleen een browser nodig. Webmail (OWA, Outlook Web Access) is bereikbaar via het adres https://solismail.uu.nl. U logt in met uw Solis-id en wachtwoord.

Algemeen

OWA heeft vrijwel alle functionaliteit van Outlook, al zijn er hier en daar beperkingen. Wat bijvoorbeeld niet kan is het gelijktijdig openen van meerdere mailboxen.

Gemachtigde mailbox openen in webmail

Als u gemachtigd bent op een bepaald e-mailadres, kunt u de bijbehorende mailbox (inclusief agenda en contacten) ook openen in webinterface van Solismail.

Stel dat u gemachtigd bent op de mailbox van science.eenvoorbeeld@uu.nl

Owa-andere mailbox.png

Log eerst in op uw eigen mailbox. Rechts bovenin het scherm ziet u uw naam weergegeven. Klik hier op, en vul in het scherm 'Ander postvak openen' het mailadres in van de mailbox die u wilt openen, in dit geval dus science.eenvoorbeeld. Klik vervolgens op 'openen' (zie afbeelding rechts).

U kunt de betreffende mailbox ook direct openen, bijvoorbeeld vanuit een bookmark in uw browser. Daarvoor voert u in uw browser als adres in:

https://solismail.uu.nl/owa/science.eenvoorbeeld@uu.nl

U logt in met uw eigen Solis-id en wachtwoord.