Wiki (NL)

From ICT science
Revision as of 13:05, 4 June 2020 by Ruule101 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Waarschuwing Waarschuwing
Deze service wordt momenteel herzien.
Als u een wiki wilt, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
English version

ICT-Bèta biedt de mogelijkheid om een wiki in te richten op een facultaire server.

Mogelijkheden

Het systeem dat ICT-Bèta aanbiedt is van Mediawiki, dat ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld Wikipedia. De Mediawiki-software wordt door ICT-Bèta beheerd, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van de wiki.

De wiki biedt de reguliere mogelijkheden van Mediawiki (de versie die momenteel beschikbaar is, is 1.39.5). Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Toegangsrechten: de wiki kan toegankelijk zijn voor de gehele wereld, of voor (een deel van) de UU op basis van Solis-id.
  • Schrijfrechten: de wiki kan worden onderhouden door iedereen of door een beperkte groep op basis van Solis-id.
  • Huisstijl: het is mogelijk om de wiki een UU-uiterlijk te geven (zoals deze wiki heeft); u kunt zelf een afbeelding aanleveren voor het paginahoofd (750x70 pixels).
  • Uitbreidingen: in overleg met ICT-Bèta kan er worden onderzocht of er voor uw wiki speciale extensies kunnen worden geïnstalleerd.

Aanvragen

U kunt (informatie over) een wiki aanvragen via de ITS-Selfservicedesk. Vermeld in uw aanvraag in ieder geval:

  • Naam van de wiki: de wiki is benaderbaar op het adres https://naam.science.uu.nl/; houd de naam bij voorkeur kort en onderscheidbaar, bijvoorbeeld de gebruikelijke afkorting van uw groep met ‘wiki’ er aan vastgeplakt.
  • Leestoegang: wie moet er leesrechten krijgen op de wiki (bij voorkeur Solis-id’s of groep als de leesrechten beperkt moeten zijn).
  • Schrijftoegang: wie moet er schrijfrechten krijgen op de wiki (bij voorkeur Solis-id’s of groep als de schrijfrechten beperkt moeten zijn).
  • Beheerrechten: wie moet er administrator-status hebben binnen de wiki (Solis-id’s).

Zie ook