Gestolen device

From ICT science
Jump to navigation Jump to search

Wat moet u doen bij vermissing?

 • Als zich op het apparaat gegevens van de UU bevinden (persoonsgegevens, onderzoeksdata, documenten, etc.), meld dan meteen, en in ieder geval binnen 24 uur, de vermissing bij cert@uu.nl (ook buiten werktijd).
  Geef zo veel mogelijk informatie over het apparaat, het soort gegevens dat er op staat, en de ingestelde beveiliging; vermeld bij een telefoon ook altijd het nummer en, indien bekend, het nummer van de simkaart.
 • Geef verlies of diefstal van een UU-telefoon ook altijd meteen door aan de ITS-Selfservicedesk (030-253.4500) of een medewerker van het Servicepoint, en vermeld het nummer en, indien bekend, het nummer van de simkaart.
 • Als via het vermiste apparaat contact gemaakt zou kunnen worden met universitaire systemen via uw Solis-id, wijzig dan zo snel mogelijk uw Solis-wachtwoord.
  Doe dit ook voor andere inloggegevens waarvan misbruik gemaakt zou kunnen worden.
 • In geval van diefstal moet u zelf aangifte doen bij de politie.
 • Tablets, telefoons en andere devices zijn niet verzekerd tegen verlies, diefstal of schade. Bij niet tijdig doorgeven van de vermissing kunnen eventuele kosten van misbruik van de apparatuur voor eigen rekening komen.

Wat kunt u op voorhand doen?

 • Beveilig apparatuur altijd met een pincode of wachtwoord.
 • Stel indien mogelijk in dat het apparaat gevolgd en/of gelokaliseerd kan worden.
 • Laat wachtwoorden niet onthouden door apps op het apparaat.
 • Zorg dat u zo min mogelijk gevoelige gegevens op het apparaat zelf bewaard.
 • Noteer cruciale gegevens van het apparaat, zoals UU-registratiecode, simkaart, etc.