Scratchruimte

From ICT science
Revision as of 10:22, 17 January 2020 by Krame101 (talk | contribs) (→‎Zie ook)
Jump to navigation Jump to search
English version

Voor dataopslag die toegankelijk moet zijn voor groepen van personen zijn project- en scratchruimtes beschikbaar.


Deze informatie is verouderd. De scratch server is opgeheven.

Voor projectruimte, zie projects.


Project- of scratchruimte?
Projectruimte is de ideale manier om gegevens te ontsluiten voor een groep gebruikers. Binnen een projectruimte kunt u een website inrichten. Via het webinterface kunt u ook data aanbieden aan niet-UU publiek.
Scratchruimte kan worden gebruikt voor dataopslag, en is ook toegankelijk voor groepen. U kunt geen webinterface inrichten, en er worden geen backups gemaakt.

Basisfunctionaliteit

De capaciteit van een scratchruimte is afhankelijk van behoefte.

De toegang tot een projectruimte wordt geregeld door zogenaamde access control lists. Gebruikers (medewerkers, studenten of gasten) kunnen lees/schrijfrechten krijgen, danwel alleen leesrechten. Deze rechten gelden voor de gehele ruimte, het is niet mogelijk om de rechten per folder te regelen.

Van een scratchruimte worden geen back-ups gemaakt. U moet scratchruimte dus niet gebruiken als enige opslag van belangrijke gegevens. U kunt scratchruimte overigens heel goed gebruiken voor eenvoudig toegankelijk back-ups van gegevens die al op andere systemen staan.

Hoe ontsluit u een scratchruimte?

Met Windows

Open in een Windows Explorer het adres \\scratch.science.uu.nl\<scratchnaam>

U kunt een scratchruimte koppelen aan een drive-letter:

  • Open My Computer, then choose Tools → Map Network Drive...
  • Selecteer een drive-letter.
  • Geef op met welke scratchfolder u een verbinding wilt maken.
  • Eventueel kunt u de optie Reconnect at logon aanvinken: hiermee blijft de verbinding bestaan, ook als u uw systeem opnieuw start.
  • Klik Finish; er kan gevraagd worden om uw Solis-id en -wachtwoord.
  • De nieuwe drive verschijnt in de lijst met beschikbare drives.

Windows 7

Afgezien van de bovenstaande algemene methode voor Windows, kunt u onder Windows 7 ook gebruikmaken van het het commando net use.
Open Start → All Programs → Accessories → Command Prompt. Voer het volgende commando uit:

net use <drive> \\intercon.science.uu.nl@SSL\scratch\<scratchnaam> /user:soliscom\<solisid>

Geef voor <drive> een beschikbare driveletter op, bijvoorbeeld z:. Voor <scratchnaam> vult u de naam van de scratchruimte in. Bij <solisid> vult u uw eigen Solis-id in. Nadat u uw wachtwoord heeft ingevuld, wordt de verbinding tot stand gebracht.

Gebruik eventueel de parameter /persistent:yes om de verbinding in stand te houden, ook als u opnieuw inlogt.
Gebruik net use /help voor een overzicht van mogelijkheden.

Met WebDAV

Maak een verbinding met https://intercon.science.uu.nl/scratch. U krijgt nu alle scratchruimtes te zien, maar u kunt alleen die ruimtes openen waar u toegangsrechten voor heeft gekregen.

Met Linux

Login op een Linux interactive shell, en ga naar de directory /home/scratch/<scratchnaam>.

Met sFTP

Zie onder persoonlijke opslagruimte.

Scratchruimte aanvragen

Deze informatie is verouderd. De scratch server is opgeheven.

Zie ook