Teamsites

From ICT science
Jump to navigation Jump to search

Een teamsite is een website die geschikt is voor het onderling delen van informatie. De UU biedt hiervoor momenteel verschillende opties: Teams en Sharepoint.

A team site is a website that is suitable for sharing information with each other. UU currently offers several options for this: Teams and Sharepoint.

Teams

Een Teams-omgeving is vooral geschikt om samen te werken met een groep mensen. Binnen Teams kun je bijvoorbeeld videovergaderen, chatten, en bestanden delen. Teams kun je gebruiken via een app, die standaard aanwezig is op UU Windows-computers. Je kunt Teams ook benaderen via een webversie.
Een Teams-omgeving kun je zelf aanmaken in de Teams-app of via de webversie.

A Teams environment is especially suitable for collaborating with a group of people. Within Teams, you can, for example, video conference, chat, and share files. Teams can be used via an app, which is standard on UU Windows computers. You can also access Teams via a web version.
You can create a Teams environment yourself in the Teams app or via the web version.

Sharepoint

Sharepoint is een platform dat vooral geschikt is om veel informatie op te slaan en te delen. Verwarrend genoeg worden Sharepoint-sites ook wel Teamsites genoemd. Een Sharepoint-site benader je via een webbrowser; je kunt een Sharepoint-site ook koppelen aan een Teams-omgeving, zodat de bestanden daar gemakkelijk beschikbaar zijn. Het beheer van een Sharepoint-site is complexer dan dat van een Teams-omgeving, maar biedt ook meer mogelijkheden.
Een Sharepoint-site moet je aanvragen.

Sharepoint is a platform that is especially suitable for storing and sharing a lot of information. Confusingly, Sharepoint sites are also known as Team Sites. You can access a Sharepoint site via a web browser; you can also link a Sharepoint site to a Teams environment so that the files are easily available there. The management of a Sharepoint site is more complex than that of a Teams environment, but it also offers more possibilities.
You need to apply for a Sharepoint site.