IPadRoadmap

From ICT science
Jump to navigation Jump to search

Keuzes gemaakt bij begin eerste pilot (01012012) zijn mede gebaseerd op de stand van technische mogelijkheden op dat moment. Dit is sterk in beweging. Hier regelmatig een herevaluatie.

Uitgangspunt is situatie als beschreven in: IPad_gebruik_ihkv_paperless_office Sleutelwoorden: webdav (p-schijf, teamsites), pdf-annotatie, autosync for offline use.

stand 16052012: gekozen werkwijze staat

Over de beschikbare tools:

 • GoodReader: Belangrijkste keuze voor het gebruik van goodreader (met andere apps als pdfexpert kan in grote lijnen hetzelfde) is de mogelijkheid een download only sync van folders in te stellen. Dat kan met geen enkele andere app zo! Download only is in de universitaire omgeving belangrijk omdat je nooit zeker weet wat je permissies op een bepaalde folder zijn. Voor je het weet heb je dan de originelen overschreven. Onwenselijk. Conclusie: GoodReader blijft huidige pdf-lezer/annotator.
 • Quickoffice Pro: geen standaard App in dit project, maar toch veel gebruikt vanwege mogelijkheid tot editten van MSOffice docs. Grootste manco: geen webdav support. Sinds 13042012 is er een enterprise versie van dit pakket: quickoffice pro select hd. Naast beperkte webdav support vanwege enterprise versie mogelijkheden tot remote support en config. Geen pdf-annotatie. Conclusie: kan interessant zijn bij persoonlijk gebruik of kleine teams. In potentie goed (remote) te beheren tool. Niet verkrijgbaar in reguliere App store.

iPadbeheer

installatie basisimage

Een nieuwe iPad wordt voorzien van basisimage en basisprofiel (UUBeta) mbv Apple Configurator via facultaire mac laptop.

 • start configurator en sluit nieuwe iPad aan met de bijgeleverde USB kabel. Instellingen: supervision: off, iOS: No Change, Restore: UUBeta, profiles: UU Beta (zie screenshot)
 • klik op Prepare
 • synchronisatie start, dit duurt hooguit 1 minuut
 • iPad is klaar voor verdere configuratie door gebruiker, de eerste dialoog (na hernieuwde activatie) is het zetten van een passcode (door gebruiker)

Het basisimage bevat alle niet ID gebonden instellingen, er is een vaste iPad die dient als configurator van dat image (beheer: Ruud/Bas). Het profiel beperkt zich tot het activeren van de passcode lock en de settings daarvan (screenshot). Afbeelding UUBeta desktop.

reset en herstel iPad

Let op: vanaf iOS7 moet het apparaat door de vorige eigenaar zijn vrijgegeven een harde reset zoals hieronder beschreven verwijdert het oude account niet meer. vooral igv passcode lock vergeten:

 • zet de iPad uit (echt uit)
 • houd de home button ingedrukt en sluit vervolgens de iPad aan op een machine met iTunes geinstalleerd en actief totdat de dialoog verschijnt dat iTunes een iPad in restore modus herkend heeft
 • restore
 • sluit iTunes (verder niets mee doen zodra de herstelde iPad weer herkend wordt)
 • iPad is nu helemaal terug in fabrieksstand
 • herstel persoonlijke settings met restore from iCloud bij de manuele config

(13/8/2012: deze procedure ook echt uitgevoerd met goed resultaat: alle apps, instellingen en docs keren terug)

verwijzing: http://support.apple.com/kb/HT1212

verwijzingen

 • iPad deployment Scenarios pdf
 • Apple Configurator: april 2012 uitgebrachte gratis beheerssoftware iPad, vooral handig bij initiele config (pre-install) van iPads en administratie van de systemen (wie, wat, waar) Geen remote support mogelijk (toegang via usb) Help pages review. Nuttig bij initiele configaratie en administratie van systemen.
 • profilemanagement and delivery: (webserver, email, usb) Apple profile delivery and configuration link, iPhone Configuration Utility link
 • het Apple Volume Purchase Program (VPP): Installeren van betaalde apps in bulk. Educatieve kortingen. Applicatie licenties worden overdraagbaar (bij vertrek bijv.) en blijven dus eigendom van de UU Programm manager account nodig (vergt enige bureaucratische rompslomp). VPP wordt gebruikt icm de Apple Configurator. Is nog niet beschikbaar in Nederland, binnenkort uitrol naar enkele europese landen
 • Good: beheerssoftware iOS, veel aandacht voor security van documenten, maar vooral ook remote beheer van individuele systemen mogelijk, third partywaarschijnlijk prijzig

Issues

 • Microsoft Exchange compatibiliteit: Calendar: blog1 blog2