Werkplekondersteuning

From ICT science
Jump to navigation Jump to search
English version

ICT-Bèta levert werkplekondersteuning voor medewerkers, studenten en gasten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen standaard werkplekken die centraal worden beheerd door ITS en niet-standaard werkplekken. De mate van ondersteuning is ook afhankelijk van het besturingssysteem.

Algemeen

ICT-Bèta levert:

  • de hardware via de gemeenschappelijke PC-inkoop met een standaard-image voor de PC (Windows en/of Linux);
  • software;
  • distributies, licenties en documentatie van software die specifiek binnen Bètawetenschappen wordt gebruikt.

Voor ondersteuning bij ICT-problemen en alle verdere vragen over het werkplekbeheer kunt u terecht bij de ITS-Selfservicedesk.

Ondersteuning werkplekken

Standaard werkplek

Ondersteuning wordt geleverd door ITS via de ITS-Selfservicedesk. Gebruiker heeft beperkte mogelijkheden voor installatie of aanpassing. Applicaties worden centraal beschikbaar gesteld.

Windows, niet-standaard werkplek

Ondersteuning wordt geleverd door ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk. De werkplek wordt in overlegd ingericht en beheerd.

Computerleerzalen

Worden in het algemeen centraal beheerd en ondersteund door ITS via de ITS-Selfservicedesk. De inrichting van de systemen wordt bepaald in overleg met de onderwijsorganisatie. Een aantal computerleerzalen beschikt over dual-boot systemen Windows/Linux. Voor vragen kunt u ook terecht bij het Servicepoint.

Mac OS

Beperkte ondersteuning wordt geleverd door ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk.

Linux

Ondersteuning voor Scientific Linux wordt geleverd door ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk. Voor andere Linux-varianten kan slechts in beperkte mate ondersteuning worden geleverd.

Laptops

(Beperkte) ondersteuning wordt geleverd door ICT-Bèta via het Servicepoint, mede afhankelijk van type en besturingssysteem. In het algemeen bent u zelf verantwoordelijk voor de inrichting van een laptop, maar ICT-Bèta kan bijvoorbeeld ondersteuning leveren bij faculteit-specifieke software en netwerk-connectie.

Dual-boot of virtualisatie?

Vanwege de complexe beheersbaarheid van dual-boot systemen worden deze niet standaard ondersteund voor individuele gebruikers.

Als u incidenteel gebruik wilt maken van een Linux-systeem, is het beter gebruik te maken van de gevirtualiseerde images die voor de computerleerzalen zijn ontwikkeld. Deze kunt u downloaden van de softwareserver.

Software-distributies

ICT-Bèta levert ondersteuning voor specifieke software die binnen de faculteit gebruikt wordt. Vanwege het vaak specialistische karakter van deze software zal de inhoudelijke ondersteuning soms beperkt moeten blijven.

Zie ook: