Werkplekondersteuning

From ICT science
Jump to navigation Jump to search
English version

ICT-Bèta levert werkplekondersteuning voor medewerkers, studenten en gasten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen standaard werkplekken die centraal worden beheerd door ITS en niet-standaard werkplekken. De mate van ondersteuning is ook afhankelijk van het besturingssysteem.

Algemeen

ICT-Bèta levert:

  • de hardware via de gemeenschappelijke PC-inkoop met een standaard-image voor de PC (Windows en/of Linux);
  • software;
  • distributies, licenties en documentatie van software die specifiek binnen Bètawetenschappen wordt gebruikt.

Voor ondersteuning bij ICT-problemen en alle verdere vragen over het werkplekbeheer kunt u terecht bij de ITS-Selfservicedesk.

Ondersteuning werkplekken

Standaard werkplek

Ondersteuning wordt geleverd door ITS via de ITS-Selfservicedesk. Gebruiker heeft beperkte mogelijkheden voor installatie of aanpassing. Applicaties worden centraal beschikbaar gesteld.

Windows, niet-standaard werkplek

Ondersteuning wordt geleverd door ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk. De werkplek wordt in overlegd ingericht en beheerd.

Computerleerzalen

Worden in het algemeen centraal beheerd en ondersteund door ITS via de ITS-Selfservicedesk. De inrichting van de systemen wordt bepaald in overleg met de onderwijsorganisatie. Een aantal computerleerzalen beschikt over dual-boot systemen Windows/Linux. Voor vragen kunt u ook terecht bij het Servicepoint.

Mac OS

Beperkte ondersteuning wordt geleverd door ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk.

Linux

Ondersteuning voor Scientific Linux wordt geleverd door ICT-Bèta via de ITS-Selfservicedesk. Voor andere Linux-varianten kan slechts in beperkte mate ondersteuning worden geleverd.

Laptops

(Beperkte) ondersteuning wordt geleverd door ICT-Bèta via het Servicepoint, mede afhankelijk van type en besturingssysteem. In het algemeen bent u zelf verantwoordelijk voor de inrichting van een laptop, maar ICT-Bèta kan bijvoorbeeld ondersteuning leveren bij faculteit-specifieke software en netwerk-connectie.

Dual-boot of virtualisatie?

Vanwege de complexe beheersbaarheid van dual-boot systemen worden deze niet standaard ondersteund voor individuele gebruikers.

Als u incidenteel gebruik wilt maken van een Linux-systeem, is het beter gebruik te maken van de gevirtualiseerde images die voor de computerleerzalen zijn ontwikkeld. Deze kunt u downloaden van de softwareserver.

Software-distributies

ICT-Bèta levert ondersteuning voor specifieke software die binnen de faculteit gebruikt wordt. Vanwege het vaak specialistische karakter van deze software zal de inhoudelijke ondersteuning soms beperkt moeten blijven. Voorbeelden van dergelijke software zijn LabVIEW, Mathematica en MATLAB.

Zie ook: