U-schijf

From ICT science
Jump to navigation Jump to search
English version

De U-schijf is de standaard opslagplek die door de UU ter beschikking wordt gesteld. Op UU-werkplekken worden 'Mijn documenten' standaard opgeslagen op de U-schijf. Op andere werkplekken kunt u de U-schijf ook gebruiken.

Beperkingen

De grootte van de U-schijf is standaard ongeveer 1GB. Dit kan worden uitgebreid tot maximaal 10GB, maar hiervoor worden kosten in rekening gebracht aan de faculteit Bètawetenschappen.

Gebruikt u structureel meer dan 1GB voor opslag op de U-schijf, dan kunt u beter gebruik maken van facultaire faciliteiten.

Alternatieven

Het meest voor de hand liggende alternatief is gebruik te maken van persoonlijke opslagruimte bij de faculteit Bètawetenschappen. U heeft standaard al de beschikking over deze ruimte, die op Windows-werkplekken meestal zichtbaar is als S-schijf.

Als het gaat om (tijdelijke) data-opslag, kunt u eventueel ook gebruik maken van de zogenaamde scratchruimte. Scratchruimte is niet automatisch beschikbaar, maar moet worden aangevraagd.

U kunt zelf bestanden verplaatsen van de U-schijf naar de S-schijf of naar de scratchruimte (nadat die voor u is aangemaakt).

'My documents' op U-schijf

Op standaard UU-werkplekken wordt de map 'My documents' automatisch op de U-schijf geplaatst. U kunt dit niet aanpassen (een aanpassing wordt automatisch ongedaan gemaakt).

Veel Windows-applicaties, zoals Office, willen documenten standaard opslaan in 'My documents'. Om documenten toch gemakkelijk op een andere plek op te slaan, kunt u de instellingen van de applicatie aanpassen. Ook kunt u op uw U-schijf een snelkoppeling maken naar een andere map, bijvoorbeeld op uw S-schijf.

Verbinding maken met de U-schijf

Op standaard-werkplekken van de UU is de U-schijf in het algemeen al automatisch beschikbaar. Op andere werkplekken kunt u zelf verbinding maken met de U-schijf.
Gebruik hiervoor het netwerkadres \\soliscom.uu.nl\uu\Users\<solisid>
waarin u <solisid> vervangt door uw eigen Solis-id.
Als u niet in het soliscom-domein bent (bijvoorbeeld op uw thuis-computer), dan moet u een VPN-verbinding maken om bij de U-schijf te kunnen.

Zie ook